Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Mathematical Statistics

Fax number: +46 46 222 46 23
Visiting address: Sölvegatan 18, Lund
Postal address: Box 118, 221 00 Lund
Matematisk statistik, teori: dynamiska stokastiska grafer, extremvärdesteori, Markovprocesser, Monte Carlo-baserad inferens, partiellt observerade stokastiska system, spatial statistik och statistisk bildanalys, statistisk signalbehandling, stokastiska differentialekvationer. Matematisk statistik, tillämpningar: biostatistik och bioinformatik, finansiell statistik, miljöstatistik, riskanalys och marin säkerhet, stokastisk utmattning